توئیت مهدی طارمی در مورد نابودی اسرائیل

پس از واکنش های فراوان و متفاوت در مورد بازی مسعود شجاعی و احسان حاج صفی مقابل تیم اسرائیلی، مهدی طارمی با انتشار یکی از سخنان رهبر انقلاب در توئیتر شخصی خود، به نابودی اسرائیل در آینده ای نزدیک اشاره کرد ......

پس از واکنش های فراوان و متفاوت در مورد بازی مسعود شجاعی و احسان حاج صفی مقابل تیم اسرائیلی، مهدی طارمی با انتشار یکی از سخنان رهبر انقلاب در توئیتر شخصی خود، به نابودی اسرائیل در آینده ای نزدیک اشاره کرد.

به گزارش مدال به نقل: پس از واکنش های فراوان و متفاوت در مورد بازی مسعود شجاعی و احسان حاج صفی مقابل تیم اسرائیلی، مهدی طارمی با انتشار یکی از سخنان رهبر انقلاب در توئیتر شخصی خود، به نابودی اسرائیل در آینده ای نزدیک اشاره کرد.

 

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال