توافقات اولیه؛ گزینه تیم‌ملی ایران روی نیمکت فیورنتینا

بازگشت مونتلا به ایتالیا...

بازگشت مونتلا به ایتالیا

وینچنزو مونتلا، سرمربی 44 ساله ایتالیایی پس از تجربه حضور در میلان و سویا، دوباره به فیورنتینا، تیمی که بهترین دوران سرمربیگری‌اش را در آن سپری کرده، برمی‌گردد. بعد از کنارر فتن استفانو پیولی به دلیل کسب نتایج ضعیف، وینچنزو مونتلا که هم اکنون بیکار است، جانشین پیولی خواهد شد. توافق میان مونتلا و فیورنتینا حاصل شده و این سرمربی ایتالیایی قراردادی تا ژوئن 2020 با فیورنتینا امضا خواهد. وینچنزو مونتلا حدود دو ماه پیش هم گزینه هدایت ایران بود اما این پیشنهاد را قبول نکرد و حالا چالش قهرمانی در کوپاایتالیا را در هفته‌های آینده دارد.