توافق استقلال و کیپ تاون؛ دو قسط پاتوسی پرداخت شد/ اختصاصی

استقلالیها در سه قسط مبلغ رضایتنامه پاتوسی را پرداخت می کنند....

استقلالیها در سه قسط مبلغ رضایتنامه پاتوسی را پرداخت می کنند.

پول رضایت نامه پاتوسی در سه قسط پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار مدال، امروز خبری عنوان شد مبنی بر این که باشگاه استقلال طلب باشگاه کیپ تاون را پرداخت کرده است. بلا فاصله پس از آن پاتوسی مصاحبه کرد و گفت می خواهد بماند اما باید شرایط محقق شود. ماجرا اما از این قرار است که استقلال طی سه قسط حق انتقال پاتوسی به کیپ تاون را پرداخت می کند که قسط دوم آن هفته گذشته پرداخت شده است.
هر قسط حدود ۱۲۰ هزار دلار است که با پرداخت قسط سوم انتقال پاتوسی به استقلال قطعی می شود. پرداخت قسط سوم نیز طبق قرارداد در خرداد ماه انجام می گیرد. البته استقلال باید با پاتوسی هم مراودات مالی و جلب رضایت را داشته باشد.