توره به لیگ یونان برگشت

یحیی توره دوباره به المپیاکوس پیوست. این بازیکن ساحل عاجی که د ......

یحیی توره دوباره به المپیاکوس پیوست.

این بازیکن ساحل عاجی که در سال 2006 در المپیاکوس بازی می کرد، فصل گذشته از سیتی جدا شد و پس از رد کردن پیشنهاداتی مختلف از آسیا و آفریقا قرار بود به تیمی از لندن بپیوندد اما در نهایت با این باشگاه قرارداد بست.

او پس از امضای قرارداد گفت: وقتی من سال 2006 از اینجا رفتم، میدانستم روزی بازخواهم گشت. بازی در المپیاکوس باعث افتخار من است و هنوز تشنه موفقیت هستم. با قلبم تصمیم گرفتم به یونان برگردم.

توره که قراربود در پی روابط خوبش با پلگرینی به وستهم بپیوندد، پیشتر یک بار با المپیاکوس قهرمان لیگ شده بود.

تگ ها


المپیاکوس فوتبال