توسعه ورزش همگانی با همراهی دستگاه های فرهنگی میسر می شود

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی اظهار داشت : سندبرنامه ترویج فرهنگ ورزش همگانی در واقع همکاری دستگاه‌های فرهنگی کشور را جهت عمومی سازی ورزش عملیاتی و اجرایی خواهد کرد....

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید احمدی امروز در نشست شورای ورزش همگانی کشور به اقدامات جدید صورت گرفته در این حوزه اشاره کرد و گفت: سند ترویج فرهنگ ورزش همگانی برای نخستین بار با همت و هدایت مسئولان شورای فرهنگ عمومی کشور تدوین شد که این سند در واقع همکاری دستگاه‌های فرهنگی کشور را جهت توسعه فرهنگ ورزش همگانی عملیاتی و اجرایی خواهد کرد.

احمدی موضوع نهادینه کردن فرهنگ ورزش همگانی را یکی از موانع و مشکلات در این حوزه عنوان کرد و افزود: نهادینه کردن ورزش همگانی در سبک و شیوه زندگی مردم فقط با همراهی دستگاه‌های فرهنگی کشور میسر می‌شود که خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده، این سند به صورت جامع تدوین و در جلسات شورای فرهنگ عمومی مطرح و تصویب شد و تقسیم کار ملی در رابطه با ترویج فرهنگ ورزش همگانی صورت گرفت.

وی با اشاره به نقش شهرداری‌ها در توسعه ورزش همگانی، مشارکت قریب به ١ هزار و چهارصد شهرداری کشور در حوزه ورزش همگانی را اقدام مهم دیگری نام برد و تصریح کرد: یک رویکرد اجتماعی و فرهنگی را در شهرداری‌ها شاهد هستیم که در این دوره ایجاد شده است و با مشارکت بسیار ارزشمند وزارت کشور و به ویژه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، برای اولین بار شهرداری‌های کل کشور در برنامه و بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده است.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان افزود: قریب به هفتاد و پنج درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و ما از این ظرفیت قابل توجه جهت توسعه ورزش همگانی در بین شهروندان بهره‌مند خواهیم بود.

عبدالحمید احمدی پیرامون طرح شهرهای فعال ایران گفت: این طرح را نیز با مشارکت بسیار نزدیک سازمان دهیاریهای وزارت کشور دنبال کردیم و در حال حاضر شهرهای زیادی به طرح شهرهای فعال پیوستند و این اقدام با قوت دنبال می‌شود.

تگ ها


عبدالحمید احمدی وزارت ورزش و جوانان ورزش همگانی