توصیه جالب مربی سرشناس؛ دست پدر و مادر رو نبوسی هیچی نمیشی /ویدیو

توصیه جالب فیروز کریمی به نوجوانان قبل از تمرین را می بینید....

توصیه جالب فیروز کریمی به نوجوانان قبل از تمرین را می بینید.