توصیه رئیس کمیته تعیین وضعیت درباره‌ واسطه‌های فوتبالی

رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال گفت: مجموع مبالغی که به عنوان اجرت به واسطه ها پرداخت شده است باید منتشر شود....

به گزارش مدال و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، جمشید نورشرق در این باره عنوان کرد: با توجه به مقررات داخلی و الزامات فیفا درباره شفاف سازی نسبت به نقش و فعالیت های واسطه در انعقاد قرارداد فی مابین بازیکنان و باشگاهها لازم است در اجرای مقررات حاکم تمامی قراردادهایی که از طریق واسطه های نقل و انتقالات در سازمان لیگ به ثبت می رسد به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون نیز ارائه گردیده و جزئیات قرارداد مزبور در سامانه طراحی شده بدین منظور ثبت گردد.

وی در ادامه بیان کرد. این امر شامل باشگاههای طرف قرارداد نیز بوده و باشگاهها مزبور مکلف به ارائه نسخه ای از قراردادهای منعقده از طریق واسطه های بازیکنان یا واسطه های باشگاهها جهت درج و ثبت اطلاعات هستند.

نورشرق اضافه کرد: این الزام و تکلیف ناظر بر تمامی رده های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بوده و خود واسطه های نقل و انتقالات متعهدند نسخه ای از قراردادهای خود با هریک از بازیکنان و همچنین نسخه ای از قراردادهای منعقده فی مابین بازیکنان و باشگاهها را به کمیته وضعیت ارائه دهند.

رئیس کمیته وضعیت خاطر نشان کرد: طبق ماده هفت مقررات ناظر بر فعالیت بر واسطه ها و همکاری با آنها هر گاه یک واسطه در مذاکرات و انعقاد قرارداد مداخله داشته یا بعد از انعقاد قرارداد به یکی از طرفین قرارداد خدمات ارائه کند باید مبادرت به ثبت مراتب در فدراسیون فوتبال نماید. به علاوه بند یک ماده ۸ مقررات مزبور اشعاد می دارد کمیته وضعیت بازیکنان باید در پایان ماه مارچ هر سال میلادی مبادرت به انتشار نام واسطه های ثبت شده و مجاز به فعالیت، فهرست قراردادهایی که واسطه ها در آن حضور داشتند و همچنین مجموع مبالغی که به عنوان اجرت به واسطه ها پرداخت شده است و مجموع وجوهی که توسط باشگاهها یا بازیکنان (به تفکیک) پرداخت شده در سامانه مربوطه منتشر کند.

وی گفت: لازم به ذکر است بند ۲ ماده ۷ مقررات مربوط دلالت بر این دارد که باشگاهها و بازیکنانی که از خدمات یک واسطه استفاده می کند مکلف هستند اظهارنامه مربوط به فعالیت واسطه ها را از طریق سازمان لیگ به فدراسیون ارائه کنند و در صورت درخواست هر گونه اطلاعات بیشتر نیز همکاری لازم را معمول دارند که البته این امر مکلف ذاتی واسطه ها به ابراز اطلاعات مربوط به فعالیت های خود به نحو مستند به کمیته وضعیت و درج در سامانه مربوط نیست.

رئیس کمیته وضعیت در پایان خاطر نشان کرد: مفاد ماده ۷ مقررات به طور دقیق و کامل جزئیات مواردی که باید اظهارنامه فعالیت واسطه ها با باشگاه‌ها یا بازیکنان از طریق سازمان لیگ در اختیار فدراسیون قرار گیرد را تشریح نموده و در آخر موکدا از واسطه های نقل و انتقالات درخواست می شود به منظور اجتناب بروز از خلل در مورد فعالیت ها و احترام به مقررات قانونی اطلاعات مربوط به فعالیت ها و قراردادهای خود در فصل را فورا پس از انعقاد هر قرارداد بدون فوت وقت علاوه بر ارائه به سازمان لیگ، همراه با مستندات مربوط،  در سامانه اختصاصی واسطه ها بارگذاری کنند.

بیشتر بخوانید:

رئیس ایرانی فدراسیون فوتبال بلژیک دنبال ورود تماشاگران به ورزشگاه

علی‌کریمی، چشمی و دانشگر حق جدایی ندارند

 

 

تگ ها


فدراسیون فوتبال ایران جمشید نورشرق کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فوتبال