توصیه‌های شایان مصلح برای کمک به سیل‌زدگان / ویدئو

مدافع پرسپولیس از لوزام موردنیاز سیل‌زدگان در روزهای عید می‌گوید...

مدافع پرسپولیس از لوزام موردنیاز سیل‌زدگان در روزهای عید می‌گوید