توضیحات زمانی در خصوص جلسه هیات مدیره استقلال

حسن زمانى دربارهنشست امروز هيئت مديرهاستقلال گفت: ابتدا بحث جذب ٢ بازيكن جديد در هيئت مدي ......

حسن زمانى درباره نشست امروز هيئت مديره استقلال گفت:

ابتدا بحث جذب ٢ بازيكن جديد در هيئت مديره مطرح شد و قرارداد آنها به تصويب هیات مديره رسيد و با توجه به توانمندى اين ٢ بازيكن و دريافت آى تى سى، نام آنها در ليست رقابت هاى جام باشگاه هاى آسيا قرار گرفت.

 او ادامه داد:

همچنين شفر با دعوت به نشست، گزارش عالى و كاملى را از بدو ورود به استقلال به هیات مديره داد و قرار شد او با مجوز هيئت مديره نقش پر رنگ ترى در آكادمى باشگاه داشته باشد. همچنين از زحمات شفر ،كادر فنى و بازيكنان در جلسه قدردانى به عمل آمد.

 زمانى بيان كرد:

از طرفى بحث پاداش بازيكنان در هيئت مديره مطرح و تصويب شد تا به آنها پاداش پرداخت شود.

او افزود:

همچنين گزارشى راجع به وضعيت مالى باشگاه و حامى مالى در اختيار هيئت مديره قرار گرفت.

عضو هيئت مديره استقلال در پايان گفت:

بحث راجع به همسر پورحيدرى در نشست مطرح شد و قرار است قراب و دبير هيئت مديره مامور رسيدگى به وضعيت مطالبات پورحيدرى باشند و گزارش لازم را ارائه دهند تا نسبت به اين پرونده تصميمات لازم اتخاذ شود.

تگ ها


اخبار روز استقلال فوتبال