توضیحات عرب درباره بلیت فروشی بازی‌های پرسپولیس

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره بلیت فروشی دیدارهای این تیم و همچنین قیمت بلیت‌ها توضیحاتی را ارائه کرد....

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره بلیت فروشی دیدارهای این تیم و همچنین قیمت بلیت‌ها توضیحاتی را ارائه کرد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس به بحث قیمت بلیت بازی‌های این تیم واکنش نشان داد.

به گزارش مدال، ایرج عرب در خصوص مسائلی که درباره بلیت‌فروشی بازی‌های پرسپولیس به راه افتاده، گفت: متاسفانه برخی‌ها از صحبت‌های من برداشتی که می‌خواستند کردند. برخی از افراد و رسانه‌ها برداشت شخصی خود را از صحبت‌های من انجام دادند، اما حرف من چیز دیگری بوده است.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هواداران پرسپولیس بدانند که باشگاه به دنبال ایجاد یک سازوکار مناسب برای تعدیل قیمت بلیت ورزشگاه است؛ چراکه ما کاملا به توانمندی اقشار مختلف جامعه و هواداران فوتبال آگاه هستیم. در حال حاضر برنامه کوتاه مدت ما کاهش قیمت بلیت است اما با به راه افتادن کار هواداری، قطعا شاهد تغییرات چشمگیری در خصوص قیمت بلیت ورزشگاه خواهیم بود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: همه سعی‌مان را می‌کنیم تا بتوانیم قیمت بلیت بازی‌های پرسپولیس را تعدیل کرده تا بتوانیم از حضور گرم هواداران پرسپولیس در ورزشگاه استفاده کنیم؛ چراکه هواداران بزرگ‌ترین سرمایه باشگاه پرسپولیس هستند و این باشگاه متعلق به آنهاست.