توضیحات منصوریان درباره چالش‌های سرمربی ایرانی و خارجی تیم ملی/ ویدیو

علیرضا منصوریان درباره چالش‌های سرمربی ایرانی و خارجی تیم ملی در برنامه تلویزیونی توضیحاتی ارائه داد....

ویدیوی صحبت های منصوریان را تماشا می کنید.