توضیحات پزشک معالج سهراب مرادی/ویدیو

توضیحات دکتر امینی پزشک معالج سهراب در آلمان را پس از معاینات اولیه ببینید و بشنوید....

سهراب مرادی، ملی‌پوش وزنه برداری ایران که از ناحیه دیسک کمر دچار مشکل شده است با پیگیری مستقیم دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک برای پیگیری روند بهبودی خود، راهی آلمان شده است.