توضیح دکتر حقیقت در خصوص مصدومیت سید جلال حسینی/ ویدیو

سید جلال حسینی در دیدار با پدیده دچار مصدومیت شد...

به گزارش مدال، دکتر حقیقت پس از دیدار با پدیده در خصوص شرایط سید جلال حسینی به خبرنگاران توضیح داد.