توضیح سعید عزت اللهی درمورد نشان دادن عدد ۶ مهدی طارمی/ ویدیو

سعید عزت اللهی در برنامه فرمول یک در مورد جریان نشان دادن عدد ۶ مهدی طارمی جلوی دوربین در بازی ایران مقابل یمن توضیح داد....

جریان نشان دادن عدد ۶ مهدی طارمی جلوی دوربین در بازی ایران مقابل یمن از زبان سعید عزت اللهی را تماشا می کنید.