توضیح فدراسیون فوتبال در مورد اظهارات هدایتی

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره اظهارات حسین هدایتی توضیحاتی ارائه کرد....

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره اظهارات حسین هدایتی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش مدال،امیر مهدی علوی،درباره کمک های حسین هدایتی به تیم های ملی فوتبال عنوان کرد: آقای هدایتی در مواردی به تیم های ملی فوتبال ایران کمک هایی کرده که هیچ جنبه شخصی نداشته است.بر این اساس میزان این کمک ها روز سه شنبه توسط امور مالی فدراسیون به صورت رسمی اعلام خواهد شد.