توضیح فدراسیون‌های فوتبال و والیبال در مورد کمک‌های هدایتی

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی والیبال در مورد کمک‌های حسین هدایتی به تیم‌های ملی توضیحاتی را ارائه دادند...

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی والیبال در مورد کمک‌های حسین هدایتی به تیم‌های ملی توضیحاتی را ارائه دادند

به گزارش مدال، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره کمک‌های حسین هدایتی به تیم‌های ملی فوتبال عنوان کرد: میزان کمک‌های آقای هدایتی به تیم‌های ملی فوتبال که سه مورد بوده است امروز به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
همچنین سرپرست تیم ملی والیبال در خصوص این موضوع گفت: هیچ مبلغی از سوی هدایتی به حساب فدراسیون والیبال واریز نشده است.