توقف بازی پرسپولیس و شهرداری ماهشهربه خاطر پرتاب سنگ /ویدیو

بازی دو تیم پرسپولیس و شهرداری ماهشهر به خاطر پرتاب سنگ متوقف شد....

به گزارش مدال،بازی پرسپولیس و شهرداری ماهشهر بخاطر پرتاب سنگ متوقف شد.

تگ ها


جام حذفی فوتبال ایران توقف بازی پرسپولیس و شهرداری ماهشهر به دلیل پرتاب سنگ پرسپولیس جام حذفی فوتبال