تولد دوباره برنات در پاریس

تابستان گذشته پاریسنژرمن بعد از خرید 37میلیون یورویی تیمو کرر، با بحران قوانین فیرپلی مالی یوفا روبهرو شد ......

تابستان گذشته پاریسنژرمن بعد از خرید 37میلیون یورویی تیمو کرر، با بحران قوانین فیرپلی مالی یوفا روبهرو شد ...

تابستان گذشته پاریسن‌ژرمن بعد از خرید 37میلیون یورویی تیمو کرر، با بحران قوانین فیرپلی مالی یوفا روبه‌رو شد. اتفاقی که باعث شد آنها سراغ خرید ارزانقیمتی برای خط دفاع باشند. خوان برنات که سال 2014 توسط پپ گواردیولا به بایرن مونیخ رفته بود، بعد از جدایی پپ از  مونیخ، دیگر جایی در ترکیب اصلی نداشت.» قیمت پایین برنات – حدود 5میلیون یورو – او را به پاریس کشاند. مدافعی 25ساله که حالا در تیم توماس توخل به خوبی جا افتاده و قابلیت بالایی در ترکیب پی اسی جی نشان داده است. خوان برنات در سیستم چرخشی توخل، جزو معدود بازیکنانی است که جایگاه ثابتی در تیم دارد و نمایش درخشانش در ماههای اخیر ثابت می‌کند بازیکنان کارامد همیشه با پول به دست نمی‌آیند و گاهی محرومیت و مصائب مالی، می‌تواند برگ برنده باشد؛ مانند اتفاقی که در پی اس جی برای برنات افتاد.