تونی کروس از بازی های ملی خداحافظی کرد

تونی کروس ستاره تیم ملی آلمان و رئال رسما از بازی های ملی اعلام بازنشستگی کرد....

این خبر تکمیل می شود

تگ ها


تونی کروس رئال مادرید