توپ‌جمع‌کن‌های تکنیکی

در این ویدیو نگاهی داریم به حرکاتی تکنیکی از توپجمعکنهای کنار زمین در مسابقات فوتبال ......

در این ویدیو نگاهی داریم به حرکاتی تکنیکی از توپ‌جمع‌کن‌های کنار زمین در مسابقات فوتبال.

تگ ها


فوتبال