توکیوگردی رانندگان فرمول وان

دنیل ریکاردو و مکس ورستاپن، دو تن از معروف ترین رانندگان فرمول وان پیش از مسابقات گرند پری ژاپن تصمیم گرفتند با ماشین زیبای خود گشتی در مدرن ترین محله های توکیو بزنند ......

دنیل ریکاردو و مکس ورستاپن، دو تن از معروف ترین رانندگان فرمول وان پیش از مسابقات گرند پری ژاپن تصمیم گرفتند با ماشین زیبای خود گشتی در مدرن ترین محله های توکیو بزنند.

با آنها همراه شویم و فضای خاص خیابان های توکیو را تجربه کنیم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس