تکلیف پارالمپیک روسیه 22 آگوست مشخص می‌شود

کمیته پارالمپیک روسیه که بعد از محرومشدن از سوی کمیته بینالمللی به دادگاه عالی ورزش شکایت کرده و قرار است حکم خود را از سوی این دادگاه در روز بیست و دوم آگوست دریافت کند ......

کمیته‌ پارالمپیک روسیه که بعد از محروم‌شدن از سوی کمیته‌ بین‌المللی به دادگاه عالی ورزش شکایت کرده و قرار است حکم خود را از سوی این دادگاه در روز بیست و دوم آگوست دریافت کند. این حکم مشخص می‌کند که ورزشکاران پارالمپیکی روسیه می‌توانند در پارالمپیک ریو شرکت کنند یا خیر.

به‌ گزارش ‌ایسنا و به نقل از سایت  Inside the games، روز بیست و دوم آگوست تکلیف پارالمپیک روسیه مشخص خواهد شد. بازی‌های پارالمپیک ریو از هفتم تا هجدهم سپتامبر برگزار می‌شوند.

روز هفتم آگوست کمیته‌ بین‌المللی پارالمپیک تصمیم گرفت که روسیه را از بازی‌های ریو محرم کند. دلیل این مساله دوپینگ سیستماتیک در کشور روسیه و در بازی‌های المپیک زمستانی سوچی بوده است.

در ورزش‌های پارالمپیکی روسیه نیز 35 مورد دوپینگ مثبت پیدا شده است.

سرفیلیپ کراوان ، رییس کمیته‌ بین‌المللی پارالمپیک سیستم ضد دوپینگ در روسیه را خراب و فاسد خوانده است و اعلام کرده است که این روند در روسیه باعث انزجار او شده است.

به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری‌های متفاوت درباره روسیه باعث تنش هایی بین کمیته‌ بین‌المللی المپیک و کمیته‌ بین‌المللی پارالمپیک شده است.

گفته می‌شود که رییس کمیته‌ پارالمپیک روسیه از توماس باخ، رییس IOC درخواست کرده است تا در بر طرف کردن محرومیت به آنها کمک کند.

تگ ها


اخبار ویژه المپیک