تکمیل ترکیب مجمع کمیته ملی المپیک در دستور کار هیات اجرایی

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک تکمیل ترکیب ۶۶ نفره مجمع این کمیته را در برنامه قرار داده اند....

به گزارش مدال و به نقل از مهر، طبق مصوبه اخیر اعضای هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک قرار است ۵ بهمن ماه مجمع عمومی این کمیته برگزار شود. در همین راستا تکمیل ترکیب این مجمع به منظور ارائه دعوت نامه برای اعضا در دستور کار هیات اجرایی قرار گرفته است.

مجمع کمیته ملی المپیک متشکل از ۶۶ نفر است که از این تعداد ۵ نفر به عنوان کارشناس خبره معرفی می‌شوند. تعیین این کارشناسان همراه با معرفی دو نماینده باشگاه‌ها و دو نماینده (یک نفر از بانوان و یک نفر از آقایان) به عنوان نماینده داوران و مربیان المپیکی توسط اعضای هیات اجرایی انجام می‌شود.

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست آتی خود این موضوع را بررسی می‌کنند یا اینکه برای جمع بندی در این زمینه نشستی فوق العاده تشکیل خواهند داد.

در میان اعضای مجمع کمیته ملی المپیک ۶ نفر هم به عنوان ورزشکاران حضور دارند. قرار است هادی ساعی رئیس کمیسیون ورزشکاران ترکیب نمایندگان این کمیسیون را برای حضور در مجمع در اختیار هیات اجرایی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، چگونگی برگزاری مجمع کمیته ملی المپیک در تاریخ ۵ بهمن ماه هنوز نهایی نشده است. در صورت مساعد بودن شرایط این مجمع به صورت حضوری برگزار می‌شود در غیر این صورت برگزاری وبینار آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

تگ ها


هادی ساعی مجمع کمیته ملی المپیک کمیته ملی المپیک المپیک