تکنیک بی نظیر «چرخش سونامی» با دوچرخه کوهستان

در آخرین دور مسابقات سالیانه روتوروآ، نیکو شولز با نمایشی بی نظیر به مقام قهرمانی رسید ......

در آخرین دور مسابقات سالیانه روتوروآ، نیکو شولز با نمایشی بی نظیر به مقام قهرمانی رسید. اوج هنرنمایی او در مرحله آخر مسیر بود که تکنیک چرخش سونامی رو به زیبایی اجرا کرد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس