تکنیک جدیدی که کودک 3 ساله ابداع کرد!

کودک سه ساله با این تکنیک ابداعی نشان داد اگر در آینده نزدیک گردنش را به باد فنا ندهد، در آینده دورتر در فری استایل می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد ......

کودک سه ساله با این تکنیک ابداعی نشان داد اگر در آینده نزدیک گردنش را به باد فنا ندهد، در آینده دورتر در فری استایل می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال