تکنیک دیدنی ام باپه مقابل استراسبورگ/ ویدیو

روز گذشته دو تیم پاری سن ژرمن و استراسبورگ مقابل هم قرار گرفتند و پاریسی ها برنده میدان بودند ......

روز گذشته دو تیم پاری سن ژرمن و استراسبورگ مقابل هم قرار گرفتند و پاریسی ها برنده میدان بودند.

در این دیدار ام باپه عملکرد خوبی داشت. تکنیک دیدنی او را در این دیدار مرور می کنید.