تکنیک های برتر «الکساندر لاکازت»؛ خرید جدید آرسنال

آرسنال در دومین خرید مهم تابستانی اش موفق شد لاکازت را از لیون به خدمت بگیرد ......

آرسنال در دومین خرید مهم تابستانی اش موفق شد لاکازت را از لیون به خدمت بگیرد. بهترین تکنیک های بازیکن جدید آرسنالی ها را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


الکساندر لاکازت آرسنال لیگ برتر فوتبال