تکنیک های برتر هفته ششم «بوندسلیگا» (اوبامیانگ، مولز..)

منتخبی از بهترین تکنیک های ستاره های فوتبال آلمان در هفته ششم بوندسلیگا را با هم می بینیم ......

منتخبی از بهترین تکنیک های ستاره های فوتبال آلمان در هفته ششم بوندسلیگا را با هم می بینیم.

تگ ها


Bundesliga فوتبال