تکنیک های برتر «پارکور» 2017

محبوبیت پارکور هر روز بیشتر از قبل می شود و ورزشکاران بیشتری به این رشته روی می آورند ......

محبوبیت پارکور هر روز بیشتر از قبل می شود و ورزشکاران بیشتری به این رشته روی می آورند. در این ویدیو مروری بر بهترین تکنیک های اجرا شده در سال گذشته میلادی خواهیم داشت.