تکنیک ها و تکل ها و پاس های گل « مندی» ؛ به مناسبت پیوستن به منچستر سیتی

بعد از رد شدن سه پینشهاد اول منچسترسیتی برای جذب مندی، بالاخره باشگاه انگلیسی موفق شد نظر سران موناکو را جلب کند و این مدافع ۲۲ ساله، روز دوشنبه انتقال گرانقیمتش را به سیتی نهایی کرد ......

بعد از رد شدن سه پینشهاد اول منچسترسیتی برای جذب مندی، بالاخره باشگاه انگلیسی موفق شد نظر سران موناکو را جلب کند و این مدافع ۲۲ ساله، روز دوشنبه انتقال گرانقیمتش را به سیتی نهایی کرد. 

در این ویدئو مهارت های مندی را مرور می کنیم. 

تگ ها


منچستر سیتی فوتبال