تکنیک و تسلط بالای کودک با توپ فوتبال

امروزه ویدیوهای زیادی از پدیده های کم سن و سال در فوتبال میبینیم که خیال طرفداران فوتبال را از آینده این ورزش پرطرفدار راحت میکند ......

امروزه ویدیوهای زیادی از پدیده های کم سن و سال در فوتبال میبینیم که خیال طرفداران فوتبال را از آینده این ورزش پرطرفدار راحت میکند. این کودک هم از این قائده مستثنی نیست. 

تگ ها


فوتبال