تکنیک یوگا از مربی «رنجرز» پس از فرصت از دست رفته!

گرام مورتی، مربی رنجرز در شکست دو بر یک تیمش برابر داندی، وقتی بازیکنانش فرصت گلی استثنایی را از دست دادند با یک تکنیک حرفه ای یوگا نشون داد که اگر خودش در زمین بود با هزار و یک راه مختلف می توانست این موقعیت را تبدیل به گل بکند ......

گرام مورتی، مربی رنجرز در شکست دو بر یک تیمش برابر داندی، وقتی بازیکنانش فرصت گلی استثنایی را از دست دادند با یک تکنیک حرفه ای یوگا نشون داد که اگر خودش در زمین بود با هزار و یک راه مختلف می توانست این موقعیت را تبدیل به گل بکند. 

تگ ها


فوتبال