تکواندوکاران هشت کشور موفق به کسب سهمیه شدند

روز نخست از رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک با کسب سهمیه توسط نمایندگان هشت کشور، حذف چهار ایرانی و موفقیت شاگرد مهماندوست به پایان رسید....

چهار تکواندوکار ایرانی در روز نخست این مسابقات حضور داشتند که هر چهار نفر با شکست برابر رقبای خود از دور رقابتها کنار رفتند. در وزن ۵۸- کیلوگرم سید احسان نقیب زاده ۱۸ بر ۳ برابر «سارنین» فنلاند باخت و امیر محمد حسینی برابر «سلیم عمر مجارستان» ۳۵ بر ۱۵ بازنده شد. در وزن ۴۹- کیلوگرم دینا پوریونس ابتدا ۱۵- بر ۱۳« کاپاندزه» از گرجستان را از پیش رو برداشت و سپس یک بر صفر نتیجه را به «لیا موستاتا» از رومانی. واگذار کرد. همچنی کس را مهدی پور در وزن ۸۰- کیلوگرم ۱۰ بر ۹ برابر «طاهیر گولیک» از آلمان بازنده شد و از دور رقابتها کنار رفت.

از میان مربیان ایرانی که در این رقابتها حضور داشتند، رضا مهماندوست در تیم آذربایجان در وزن ۶۷- کیلوگرم زنان موفق به کسب یک سهمیه شد.

نفراتی که موفق به کسب سهمیه شدند:

وزن ۵۸- کیلوگرم: عمرسلیم (مجارستان) - روی براگانسا (پرتقال)

وزن ۸۰- کیلوگرم: ریجارد ارودمانن (نروژ) - الیسون سیمونه (ایتالیا)

وزن ۴۹- کیلوگرم: نماینده رژیم اشغالگر قدس - آ دریان سروز (اسپانیا)

وزن ۶۷- کیلوگرم: فریده عزیزوا (آذربایجان)، ویت هنن (فرانسه)

تگ ها


تکواندو