تیرک‌های برتر هفته نهم لیگ برتر ایران به انتخاب «مدال»

در این ویدیو تیرکهای برتر هفته نهم لیگ برتر خلیج فارس را از نگاه مدال با هم می بینیم که شامل موقعیتهایی ازعلی کریمی و محمدرضا خلعتبری هم میشود ......

در این ویدیو تیرک‌های برتر هفته نهم لیگ برتر خلیج فارس را از نگاه مدال با هم می بینیم که شامل موقعیت‌هایی ازعلی کریمی و محمدرضا خلعتبری هم می‌شود. به نظر شما کدام بهترین تیرک هفته نهم بوده است؟

از این پس هر هفته با برترین‌های لیگ برتر همراه مدال باشید.

تگ ها


برترین های لیگ ایران ویدئو لیگ برتر خلیج فارس فوتبال