تیرک‌های برتر هفته چهارم لیگ برتر ایران به انتخاب «مدال»

در این ویدیو تیرکهای برتر هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس را از نگاه مدال با هم می بینیم که شامل موقعیتهایی از مسعو شجاعی و سید جلال حسینی هم میشود ......

در این ویدیو تیرک‌های برتر هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس را از نگاه مدال با هم می بینیم که شامل موقعیت‌هایی از مسعو شجاعی و سید جلال حسینی هم می‌شود. به نظر شما کدام بهترین تیرک هفته چهارم بوده است؟

از این پس هر هفته با برترین‌های لیگ برتر همراه مدال باشید.

تگ ها


برترین های لیگ ایران لیگ برتر خلیج فارس فوتبال