تیرک‌های برتر هفته 18 لیگ برتر ایران به انتخاب «مدال»

در این ویدیو تیرکهای برتر هفته هجدهم لیگ برتر خلیج فارس را از نگاه مدال با هم می بینیم که شامل موقعیتهایی از میعاد یزدانی و قائم اسلامیخواه هم میشود ......

در این ویدیو تیرک‌های برتر هفته هجدهم لیگ برتر خلیج فارس را از نگاه مدال با هم می بینیم که شامل موقعیت‌هایی از میعاد یزدانی و قائم اسلامی‌خواه هم می‌شود. به نظر شما کدام بهترین تیرک هفته هجدهم بوده است؟

از این پس هر هفته با برترین‌های لیگ برتر همراه مدال باشید.

تگ ها


برترین های لیگ ایران لیگ برتر خلیج فارس فوتبال