تیزر بخش Survival Arena در نسخه جدید بازی «آنچارتد»

تیزر جالبی از بخش Survival Arena که از دشوارترین و جذاب ترین قسمت های نسخه جدید بازی آنچارتد خواهد بود ......

تیزر جالبی از بخش Survival Arena  که از دشوارترین و جذاب ترین قسمت های نسخه جدید بازی آنچارتد خواهد بود.

تگ ها


گیم اکستریم اسپورتس