تیزر دیدنی بازی «موج سواری»

موج سواری جدیدترین ورزش اکستریم است که پایش به عرصه بازی های کامپیوتری هم باز شده است ......

موج سواری جدیدترین ورزش اکستریم است که پایش به عرصه بازی های کامپیوتری هم باز شده است. در این ویدیو تیزر این بازی را با هم می بینیم.

تگ ها


گیم اکستریم اسپورتس