تیزر مستند «بازی های ذهنی» با «درل لوئیس» (دوبله)

با درل لوئیس همراه می شویم تا او به عنوان یک بازی کن حرفه ای از تجربیاتش در مسابقات و نحوه ی مواجهه اش با شرایط سخت و حریفان قدر برایمان بگوید ......

با «درل لوئیس» همراه می شویم تا او به عنوان یک بازی کن حرفه ای از تجربیاتش در مسابقات و نحوه ی مواجهه اش با شرایط سخت و حریفان قدر برایمان بگوید. 

تگ ها


گیم اکستریم اسپورتس