تیزر مستند بی نظیر «راه خون»

این فیلم داستان یک دوچرخه سوار کوهستان به نام ربکا و گروه همراهش را تعریف می کند که در امتداد مسیر معروف هو چی مین 1200 مایل رکاب می زنند و از جنگل های انبوه ویتنام, لائوس و کامبوج رد می شوند تا محل سقوط هواپیمای پدر ربکا که خلبان نیروهای آمریکایی بوده و 40 سال پیش در این منطقه سقوط کرده را بیابند ......

این فیلم داستان یک دوچرخه سوار کوهستان به نام ربکا و گروه همراهش را تعریف می کند که در امتداد مسیر معروف «هو چی مین» 1200 مایل رکاب می زنند و از جنگل های انبوه ویتنام, لائوس و کامبوج رد می شوند تا محل سقوط هواپیمای پدر ربکا که خلبان نیروهای آمریکایی بوده و 40 سال پیش در این منطقه سقوط کرده را بیابند. او در این سفرِ خودشناسانه از محدودیت ها عبور می کند و چیزهای بیشتری از مسیرِ تاریخیِ «راه خون» و جنگ ویتنام می فهمد. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس