تیم ملی دوچرخه سواری بدون سرمربی شد

داستان قرارداد حسین عسگری و فدراسیون دوچرخه سواری بر سر مسائل مالی ظاهرا به نتیجه ای نرسیده و دو طرف فدراسیون مبلغی را برای همکاری با عسگری در نظر گرفته بود، اما این دوچرخه سوار ب ......

داستان قرارداد حسین عسگری و فدراسیون دوچرخه سواری بر سر مسائل مالی ظاهرا به نتیجه ای نرسیده و دو طرف

فدراسیون مبلغی را برای همکاری با عسگری در نظر گرفته بود، اما این دوچرخه سوار با سابقه کشورمان با آن مخالفت کرده و قراردادی که آماده شده بود به نتیجه ای نرسید.

سلگی، مدیر تیم های ملی در این باره به فارس، گفت: چندین بار عسگری را شخصا به فدراسیون دعوت کردم که قرارداد امضا شود، اما او روی مبلغ بحث دارد و و به نتیجه ای نرسیدیم.

وی ادامه داد: تا چند روز دیگر صبر می کنیم و نفر و اگر اتفاقی نیفتاد، فرد دیگری را معرفی خواهیم کرد.

 

تگ ها


اخبار روز المپیک