تیم ملی هاکی روی نوار پیروزی

تیم ملی هاکی ایران در پنجمین مسابقه تدارکاتی خود برابر ترکیه پیروز شد....

گل‌های تیم‌ملی‌ کشورمان را نیما حیدری و میرزاخانی‌ هر کدام ۲ گل و نوید طاهری و پیام حیدری هرکدام یک گل به ثمر رساندند.

با توجه به تصمیم اتخا‌ذ شده، مقرر شد یک بازی تدارکاتی دیگر نیز بین ۲ تیم برگزار شود.

تگ ها


هاکی