تیم منتخب بازیکنان مسن در فوتبال!

از جیانلوئیجی بوفون و فرانچیکو توتی 40 ساله تا دنی آلوز و یایاتوره که به زودی پا به 35 سالگی می گذارند، در این ویدیوی جذاب یازده بازیکن تیم منتخب ستاره های مسن فوتبال جهان را با هم می بینیم ......

از جیانلوئیجی بوفون و فرانچیکو توتی 40 ساله تا دنی آلوز و یایاتوره که به زودی پا به 35 سالگی می گذارند، در این ویدیوی جذاب یازده بازیکن تیم منتخب ستاره های مسن فوتبال جهان را با هم می بینیم.

تگ ها


فوتبال