تیم منتخب بهترین خریدهای لیگ فرانسه در فصل جاری

نشریه اکیپ، اقدام به انتشار تیم منتخب بهترین خریدهای لیگ کرده است.در شماره آخر نشریه اکیپ، لیستی از بهترین خریدهای فصل ......

نشریه اکیپ، اقدام به انتشار تیم منتخب بهترین خریدهای لیگ کرده است. در شماره آخر نشریه اکیپ، لیستی از بهترین خریدهای فصل لیگ فرانسه منتشر شده است. در این لیست لکومت(مون پولیه)، آلوز(پاری سن ژرمن)، مارسلو(لیون)، رامی(مارسی)، آماوی(مارسی)، مندز(لیل)، گوستاوو(مارسی)، ام باپه(پاری سن ژرمن)، خذری(رن)، نیمار(پاری سن ژرمن) و دیاز(لیون) دیده می شود.

تگ ها


اخبار روز لوشامپیونه فرانسه فوتبال