تیم منتخب هفته در فوتبال اروپا (5 فوریه 2017)

یورواسپورت تیم منتخبهفته گذشته اروپا رامنتشر کرد. لوکاکو مهاجم اورتون و همشیک و مرتنز بازی ......

یورواسپورت تیم منتخب هفته گذشته اروپا را منتشر کرد. لوکاکو مهاجم اورتون و همشیک و مرتنز بازیکنان ناپولی با درخشش در باشگاه های خود در بهترین های این لیست قرار دارند.

تگ ها


فوتبال