تیم منتخب «یوفا» در سال 2016 : (مدافعان)

تا پایان سال 2016 میلادی تنها یک ماه مانده است. به این مناسبت سایت رسمی فیفا به ......

تا پایان سال 2016 میلادی تنها یک ماه مانده است. به این مناسبت سایت رسمی فیفا بهترین بازیکنان جهان در پست های مختلف را معرفی کرده است. ستاره هایی چون گودین، په په، پیکه، کیمیچ و کارواخال با درخشش در سال 2016 در این لیست حضور دارند. قرار است بهترین های این لیست طی یک نظرسنجی مردمی انتخاب شود تا یازده بازیکن برتر سال 2016 مشخص شود. انتخاب شما کدام است؟

تگ ها


فوتبال