تیم پناهندگان در المپیک

پناهندگان در المپیک ریو، تیم خواهند داشت. توماس باخ رئیس کمیته المپیک گفته ......

پناهندگان در المپیک ریو، تیم خواهند داشت. توماس باخ رئیس کمیته المپیک گفته که این تیم متشکل از آندسته از ورزشکاران حرفه ای بوده که موفق به دریافت سهمیه المپیک شده اند اما به دلیل جنگ، کشور خود را ترک کرده و نمی توانند از آنجا عازم بازی ها شوند.  در این تیم، پنج ورزشکار از سودان جنوبی، دو ورزشکار از سوریه، دو نفر از جمهوری خلق کنگو و یک نفر هم از کنگو حضور خواهد داشت. هدف از تشکیل این تیم، جلب توجه جامعه جهانی به بحران پناهندگان عنوان شده است.

تگ ها


اخبار روز المپیک