جابر صادق زاده پهلوان سال 96 کشور شد

رقابت های کشتی پهلوانی کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد جابر صادق زاده با غلبه بر حریف خود بازوبند پهلوانی کشور را از آن خود کرد ......

رقابت های کشتی پهلوانی کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد جابر صادق زاده با غلبه بر حریف خود بازوبند پهلوانی کشور را از آن خود کرد.

تگ ها


اخبار روز کشتی