جاده‌گردی با «مکس ورستاپن»

در این ویدیو با مکس ورستاپن راننده مشهور مسابقات فرمول 1 همراه میشویم تا در سفری جادهای با اتومبیل فرمول 1 از کوهستان راکی به ایالت میامی برویم ......

در این ویدیو با «مکس ورستاپن» راننده مشهور مسابقات فرمول 1 همراه می‌شویم تا در سفری جاده‌ای با اتومبیل فرمول 1 از کوهستان راکی به ایالت میامی برویم.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس