جادوگران اصلی چه کسانی هستند؟

مبارزه با جادوگری به شکلی کاملاً شکلی و حتی تا حدودی هم شکیل در دستور کار مشغولیات و سرگرمی های فوتبال قرار دارد، در عین حال جادوگران و جادوپیشگان واقعی به کار خود اشتغال دارند! مبارزه با جادوگری به شکلی کاملاً شکلی و حتی تا حدودی هم شکیل در دستور کار مشغولیات و سرگرمی های فوتبال قرار دارد، در عین حال جادوگران و جاد ......

مبارزه با جادوگری به شکلی کاملاً شکلی و حتی تا حدودی هم شکیل در دستور کار مشغولیات و سرگرمی های فوتبال قرار دارد، در عین حال جادوگران و جادوپیشگان واقعی به کار خود اشتغال دارند!

مبارزه با جادوگری به شکلی کاملاً شکلی و حتی تا حدودی هم شکیل در دستور کار مشغولیات و سرگرمی های فوتبال قرار دارد، در عین حال جادوگران و جادوپیشگان واقعی به کار خود اشتغال دارند!

۱- از قدرت جادوگران اصلی هیچ کم نشده و دایره قدرت کاری اینان حتی وسعت بیشتری هم می یابد!

این روزها، همه در پی شناسایی رمالان، مارگیران و در یک کلام جادوگرانی هستند که مدعی اند با نوشتن اورادی مثل ورد «اجی-مجی- لاترجی- ورا- وراتپ» شما را شکست ناپذیر و حریف تان را مغلوب و کت بسته تحویل می دهند!

مبارزه با این جادوزدگان دست چندم، ظاهراً اهمیتی درجه اول هم پیدا کرده است! ولی آنها که خود اصل جادویند و جادوگران اصلی به شمار می روند، فارغ از هر نوع نگرانی و دغدغه، به کار خود با شدت و حدت ادامه می دهند!

جادوگران قلابی و جادوپیشگان دم دستی، به فرار و پنهان شدن و انکار مدعیات سودآور خود مشغولند و «بزرگ جادوگران» همچنان به شغل شریف خود که نتیجه اش، گران شدن همه چیز و هر چیز است، مشغول!

تحت تأثیر بزرگ جادوگران، جای دوغ و دوشاب عوض شده! دیگر «سره» بر ناسره، شرافت و برتری ندارد و دیگر، بلدیت و علم و تجربه و سال ها دود چراغ خوردن و استخوان خرد کردن ها، ارزشی ندارد!

اهلیت کم بها و بلکه بی بها شده و سکه نااهلی خریدارانی گردن کلفت دارد! بزرگ جادوگران، کاری کرده اند - و هنوز هم ادامه اش می دهند- که قیمت های همه چیز چند برابر که نه؛ چندین برابر شده است!

بازیکنی که تا چندی پیش با چند میلیون، قرارداد می بست و کلاهش را هم به آسمان می انداخت، حالا به کمتر از یک میلیارد و اندی قانع نیست! مربی خارجی که ماهی ۱۰ هزار دلار می گرفت و با تمام وجود خود کار می کرد، حالا سالی ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار دلار می گیرد و تازه خود ما مدعی هستیم که چرا این همه کم؟ خود ما مدعی هستیم مربی خوب باید که پول بیشتری هم بگیرد!

۲- جادوی فوتبال کار خودش را کرده است! جادوگران فوتبال هم هزینه تیمداری - و نه سرمایه گذاری برای تیم سازی، بازیکن پروری و باشگاهداری- را به اوج رسانده اند!

صنعت فوتبال، درآمد ندارد و مخارج دارد! صنعت فوتبال حق تولید ثروت ندارد ولی هزینه هایش روز به روز- بلکه ساعت به ساعت- بیشتر می شود و ضررهای روزمره اش، انبوه و انبوه تر می شود و این ها تازه فقط یک چشمه از جادوی ساحران و سحربازان اصلی فوتبال است که همین الان هم در حالی که شما این چند حرف را می خواندید، خرج تیمداری را درصدی چند بالا بردند!

نابلدان و ناکارآمدان که بر هر طلایی دست می زنند، بدل به خاکستر می شود! جای مدیران کاردرست را گرفته اند! اینان - جادوسازان اصلی- غم پیشرفت ندارند که هدف شان «بقا و ابقا» است! هرچه پرهزینه تر هم بهتر! هرچه گران تر و هر چه کلان تر هم مطلوب تر!

خرج که از کیسه مهمان بوَد!

حاتم طایی شدن آسان بوَد!

و چه خیالی از دست کردن در کیسه مهمان برای حاتم طایی شدن! به این می گویند با آب حمام دوست گرفتن! به این می گویند،... بگذریم، هرچه می خواهند بگویند! ما عادت کرده ایم بگذریم، تا آقایان، هرچه می خواهند، بدون پروا از درست و غلطش انجام دهند!

اهل دردی به نام کریمی!

۳- حرف های علی کریمی را هم می توان در دایره ناشنیدنی ها قرار داد و هم می توان - و باید- که به خوبی شنیدشان!

کریمی حرف هایی دارد و سخنانی! باید شنید او چه می گوید! باید دید او چرا حرف هایش را نمی خورد! آیا باید بخورد؟ و باید دید صلاح و صرفه فوتبال ما، چگونه تأمین و تضمین می شود! با سکوت کریمی و امثال او یا با برقرار کردن دیالوگی از جنس دانایی، هر چه بیشتر و کسب معرفت هرچه افزون تر!

اگر با علی کریمی، نتوان به محاوره نشست، پس با چه شخص و کدام اشخاص می توان زبان مشترک داشت؟

اهلیت علی کریمی، محرز است و آشکار! با او باید هم گفت و هم شنید! فوتبالی که قدر بزرگان خود را نداند، فوتبالی که ارزش مفاخر خود را نشناسد، فوتبالی است الکی و بی زبان؛ فوتبالی که عزم مبارزه با جادوگری و جادوگران را دارد، با علی کریمی لج نمی کند و کج نمی تابد!

تگ ها


اخبار روز جادوگری در فوتبال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال